fredag 29 juni 2007

Gotiska Klubben 1976-2007

Gotiska Klubbens mål var att bilda en ny götiskt stat, Gotia. Klubbens syn på göternas historia framgår av de tre flygblad som spreds på Gotland i början på 2000-talet. (nedtecknade ur minnet)

Sveket mot Göterna
Först skapade, eller medskapade, det germanska och nordiska folket götar/goter/gutar Sverige åt Stockholm. Som belöning avskaffades göterna som eget folk och tvingades med övriga skattskyldiga att benämna sig "svenskar".

För att bryta ned göternas identitet och motståndsvilja använde sig centralmakten i Stockholm av kristendomens klassiska metodik: urgamla götiska former av kult och naturdyrkan förbjöds eller omvandlades till kristna plagiattraditioner, vilka styrdes med järnhand från Stockholm.

I vår tid, när 08-makten är på väg att byta ut invånarna och avskaffa "svenskar" som ett avgränsat folk med egen historia och egna traditioner, då anser sig göterna naturligtvis dubbelt lurade:

De tvingas att bli avskaffade ännu en gång, nu i ett annat folks namn, ett folk utan historia, ett folk som knappt ens vill finnas: svenskarna

Denna hets mot de götiska och gutiska folkgrupperna strider, enligt vår uppfattning, mot folkrätten. Vi talar om ett gotiskt folk som ansetts vara ett av Europas äldsta. Att därifrån knappt räknas som ett folk alls, borde vara en orimlig marginalisering, även för den totalitära 08-Makten?

-Ett folk som inte ens vill vara ett folk, vilket rätt har Ni att härska över ett annat folk?"

Gotiska Klubben 2003

- - - - -

2. Innan Sverige fanns Götaland,

med eget folk, egna traditioner, egen lag och eget territorium. Redan i Götalands äldsta bevarade lag, som också är Sveriges äldsta bevarade lag, Västgötalagen, beskrivs göterna som ett eget folkslag. Så även smålänningar.

"Svenskar" är alltså en felaktig benämning på det götiska folket. Innan 1400-talet kallades enbart invånare i Mälarlandskapet för svenskar. Att tala om en svensk nation innan 1400-talet är därför inte korrekt.

Stölden av göternas historia har fått många göter, ofta av gotisk härkomst, och ibland med arianistisk trosuppfattning, att känna sorg och vrede...ändå glömmer göterna aldrig sin historia...långt innan 08-kungen, Gusav Wasa, ens hunnit mörda den försvarlösa smålänningen Nils Dacke och grundmura Stockholms-Maktens rykte som Ondskans centrum, krävde en stor gotiske hjälte, Nils Ragvaldsson, på ett möte i Basel 1434, att Europa skulle uppmärksamma göterna/goterna som ett urgammalt folk att räkna med i den europeiska gemenskapen.

Den spanske delegaten, även han av gotisk börd, konstaterade att Ragnvaldsson myckelt väl kunde ha rätt när det gällde goternas ursprungsland, men konstaerade samtidigt sarkastiskt "att de modigaste av goterna da facto redan hade lämnat Götaland för länge sedan".

Redan 1434 diskuterades alltså "om göterna var ett ännu äldre folkslag"! Vilka folk i dagens Sverige diskuterade sitt folks historia redan år 1434 - inom Sveriges och Europas gränser?

Under svensk stormaktstid var det göternas historia som räknades, inte svenskarnas. Göterna har alltid stått i Europas centrum så fort det hettat till. Så kommer det att bli även denna gång. Hota därför inte med att flytta, hota istället med att flytta gränserna!


Gotiska Klubben 2005

- - - - - -


3. Republiken Gotia

Gotiska Klubben kämpar för bildandet av en egen nation, gärna i federation med ett välvilligt grannland, te x Norge, Island eller Danmark. Detta är göternas/gutarnas/goternas ända garanti för att i framtiden bevara sin särart och identitet som folk. Republiken Gotia blir en logisk konsekvens av ett långvarit identitetsmässigt, kulturellt och ekonomiskt förtryck av göter inom 08-Sveriges gränser.

Republik eller sakralkungadöme, det är frågan?

Nationella minoriter
Ett av GKs delmål innan Republiken Gotia kan bildas, är att kräva att götarna/goterna/gutarna erkänns som en Nationel Minoritet, precis på samma sätt som finnar, samer, judar och romer äger denna rätt idag.

Got, göt, skandinav och europe
I händelse av konflikt mellan 08-Makten och Götaland/Gotland i ursprungsfrågan, kommer EU-rätten med stor sannolikhet att kunna sökas på göternas/gutarnas sida, då den Europeiska Unionen skapades för att värna minoriteternas rättigheter. Ihopsamlandet av medel för att starta en process mot den svenska staten är vår vikitgaste uppgift.

Ett annat mål som kan uppnås innan dess, är att götar och gutar ska respekteras som ett eget folkslag inom 08-Sverige, på samma sätt som svensk lagstiftning respekterar kurder, turkar, serbokrater, greker, persier, syrier och somalier.

Gotiska Klubben 2007