tisdag 31 mars 2009

Olle Ljungström

Olle Ljungström
Det är aldrig för sent att skaffa nya idoler. Det är aldrig för sent att erkänna att man är för sent utvecklad och kan upptäcka saker och ting åratal efter andra. Har inget viktigare att säga än att jag lyssnar på Bäst av Olle Ljungström dagarna i enda. Sedan en vecka. Som ett slags rus är hans röst. Och texten. Och musiken. Blir bara bättre och bättre och bättre. Träffade honom några gånger, på ett café på Östermalm, tror jag. En trevlig kille, smartare och känsligare än vad han låtsades att vara.

måndag 30 mars 2009

Sex orsaker till Sveriges olyckor

Magnus Ladulås sigill
”Konung Magnus Ladulås styrelsetid hade för Sveriges rike varit en tid av inre frid och rastlös arbete för att bygga land med lag. Men andra tider kommo snart efter den store lagstiftarens bortgång. I senare tider lär i taket till den kyrka, där han funnit sin gravstad, varit inristad en skrift med röda munkbokstäver, vars latinska lydelse var som följer:

Sex fuerunt, sunt eruntque causae malorum in Svecia:

I) Proprium Commmodum.
II) Latens Odium.
III) Contemtus legume.
IV) Negligentia Communis boni.
V) Faver improvidus in exteros.
VI) Pertinax invidia in suos.

Vilket I översättning betyder:

Sex hava varit, äro och skola bliva orsakerna till Sveriges olyckor:

1. Egennytta.
2. Hemligt hat.
3. Förakt för lagarna.1
4. Liknöjdhet för det allmänna bästa.
5. Obetänksam ynnest mot utlänningar.
6. Hårdnackad avund mot landsmen.

Vi veta icke under vilken tid eller vilka förhållanden dessa ord kommit till. Men under den mansålder, som närmast följde efter Magnus Ladulås, skulle de finna en dyster bekräftelse.”

Citat från ”Svenska Historien för svenska folket” av Emil Svensén, J.A. Lindblads förlag, 1916

torsdag 26 mars 2009

Anders Kaliff och goterna

Anders Kaliff, professor i arkeologi
vid Uppsala Universitet
Fråga: Enl wiki hävdar du att goterna har ett skandinaviskt ursprung. Kan du utveckla detta?

Svar: "Min tes är i och för sig att bakgrunden till det gotiska folket är delvis komplex, men det råder liten tvekan om att det trots allt finns ett "delursprung" i Skandinavien. En mycket inlytelserik del (elit) inom det gotiska folket bör ha haft en nära kontakt med (eller ursrung i) Skandinavien. I den nämnda boken framför jag dock även hypotesen att det var de intensiva kontakterna över södra Östersjön som fick den gotiska folkgruppen att utvecklas i området kring Oder och Wislas mynningar över tid, inte kanske en regelrätt utvandring. Nu skrevs boken för några år sedan (kom ut 2001), och det material som tillkommit har snarare stärkt ett ännu intensivare utbyte. Jag skulle förutspå att det som i artikeln hänvisas till som konsensusforskning (en skepsis mot ett samband mellan goterna och Skandinavien) snart anses som obsolet forskning." Anders Kaliff

Ref: The article "Gotic Connections. Contacts between eastern Scandinavia and the southern Baltic coast 1000BC-500AD"

söndag 22 mars 2009

Till sin Ängel

Anna Odell
Kaxig, modig, stolt och ödmjuk.
En häftig konstnär i vår tid.
Allt sitter i blicken.
Och dom hjärntvättade ska hata dig.
Och dom kuvade ska håna dig.
Och dom rädda ska förbli rädda.
Och dom liknöjda ska förbli liknöjda.
Och dom psyksjuka och uteliggarna
ska göra dej - till sin Ängel.

fredag 20 mars 2009

Ingemar Nordgren och Anders Kaliff

"Kampen om fortiden er en kamp om identitet" Lotte Hedeager

Ingemar Nordgren...............Anders Kaliff

Vilka är dom, Ingemar Nordgren och Anders Kaliff, forskarna som hävdar att goternas urhem var Skandinavien. Källa: wiki

På bilderna syns två slags människotyper. Nordgren från landet. Kaliff från staden. Eller rättare sagt, nu slutar vi fantisera, nu undersöker vi i stället fakta. Vilka är dom? Vad driver dem? Vilka är deras huvudbevis för att utvandringsmyten har substans? Vilka är deras forskningsmetoder? Vilka är deras skillnader i antagande? Och vilka är deras motstånadare i nutida svensk och utlänsk forskning? Vilka utländska forskare stödjer deras uppfattning? Hur tas deras forskning emot i Sverige. Vilka är deras internationella kontakter? Vad har dom skrivit och på vilka språk? Vilka läser deras böcker? Låter dom sig intervjuas? Hur undervisar dom?
Samarbetar dom? Vilka är deras forum. Börja med en nätsökning.

Ingemar Nordgren:
Historieforum Västra Götaland - dit

Anders Kaliff:
Uppsala Universitet - presentation - dit


Är historieforskning, som den danska fosrkaren Åse säger: "En kamp om identitet"?

tisdag 17 mars 2009

Home again

Oh, I Wish you come home again
all you goths and sweds
that once left Sweden,
wish you come
home again
home again,
with all our friendly smile
and all your löveref: ur bygdespelet Hem igen 1

söndag 15 mars 2009

Hoppet lever för svenska separatister

Om vi utgår ifrån att den moraliska kollaps som präglar dagens Sverige även kommer att medföra en politisk, ekonomisk och kanske militär kollaps, då finns det hopp för separatistiska engagemang. Frågan är vilken del av Sverige som först kommer att bryta sig ur nationen Sverige och bilda en självständig stat. Detta kan mycket väl komma att ske utan något som helst våld, och den nya staten kan mycket väl forsätta sitt medlemskap i EU, eller avbryta det, om så önskas. Eller också kan en enskild landsända välja att uppgå som en ny del av en grannnation, till exempel Danmark, Norge eller Finland. Min favorit som först ut är Skåne, medan Jämtland och Gotland är mina outsiders.

Varför blir man separatist?
För många, kanske de flesta i Sverige, verkar detta vara ren goja, men för oss som ser nationen Sverige som ett slags vakumförpackat Sovjet eller Balticum, vi vet att det finns ett antal folkslag inom landet gränser som allt för länge fått stryka på foten för den makt som har sitt centrum i Stockholm. Enligt min uppfatting ljuger Stockholm om hela den svenska historien. Lögnen består framförallt i en ovilja och ett konsekvent motstånd att erkänna händelser, mönster, kulturer som fanns innan Sverige kristnades.


Yttre faktorer som kan påverka nya staters tillblivelse i Norden
1. Rysslands expansion. Vad kommer att hända om något land i Balticum kollapsar och därefter söker ett närmande till Ryssland? Vilken roll kommer Ryssland då att spela i Östersjön?

2. Inbördeskrig i USA. Stockholms maktelit har som tradition att planka ledande nationers betendemönster. Till exempel den svenska "Konsumtionsvänsterns" efterapning av mångkulturen i USA, det sk "Sidney Portier-syndromet". Jmf, hur den svenska överklassen, upppnäsor, brukspatroner, 08-vaseller och rikesvin, en gång plagierade Frankrike kulturellt och politiskt. Att både separtister och Stockholmsmakten skulle kunna inspireras av ett amerikanskt inbördeskrig förefaller inte helt osannolikt.

3. EU kollapsar och nya maktcentrum, kanske en nordeuropeisk gemenskap, bildas med Ryssland som medlem. Ja, varför inte. Det enda land i norra Europa som skulle vara emot en nordeuropeisk union är förmodligen Stockholm.

4. Olika inviter från våra grannlännder.

Har nynationalismen någon chans i Sverige?
Jag tror inte det. I och med att ett flertal områden inom Sveriges nuvarande gränser är krigsbyten blir det (och har varit) svårt att mobilisera någon ÄKTA nationalism från dessa områden och folk. När det gäller starka och relativt starka landsändar så är den regionala patriotismen långt större än den nationella. Eller för att tala ekonomspråk, summan av varumärkena "Skåne" "Västergötland" "Gotland" "Halland" "Värmland" "Jämtland" "Småland" och "Dalarna" är långt mer värdefulla än varumärket Sverige. Alla dessa varumärken är också långt äldre än "Sverige".

Det enda Stockholm gjort för dessa områden är att konsekvent motarbeta och förstöra deras egen kultur. Dom skiter helt enkelt i den. Om vi jämför SVT med till exempel Lunds Universitet så har deras ambitioner varit ungefär densamma: att lära folk hur Stockholm tänker. På samma sätt förhåller det sig med 08-media, den svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet eller i stort sätt vilken institution som helst som har sitt säte i Stockholm. Jmf Sundbärg och Stålsjö.

För att kunna fortsätta att bevaka "svenskarna" och avtvinga dem ännu mer skattepengar och pådyvla dem ännu fler utomeuropeiska inflyttare, kommer Stockholm tvingas att mobilisera någon form av ny "vi-känsla". Den saken är klar.

Men det lär bli svårt. Och jag betvivlar att flaggviftarna från den så kallade "extremhögern" (typ alla som kritiserar vänstern, socialdemokraterna och numera även moderaternas nedmontering av inhemska hävder, kulturer och traditioner) kan tänkas bli inbjudna eller låta sig inbjudas, trots att de ofta är skickligare på att manifistera nationakänsla än det etablerade svenska samhället. Så vilka ska då vifta med flaggorna hade di tänkt?

Nynationalismen kommer antagligen likväl skapas som en politisk panikåtgärd, kanske som en allians mellan Socialdemokrater och Moderater, men den kommer förmodligen att klinga så falskt och ihåligt med tanke på deras ledares dokumenterade förakt för "svensk" historia, traditioner och kultur. Svenskhatet har alltid och kommer alltid ha sitt huvudsäte i Stockholm. Detta fenomen är, enligt min uppfattning, urgammalt och skapade den klass som lite förenklat kan kallas för "Uppnäsorna" - en slags stadsanställd övre medelklass i det gigantiska bygge av byråkrati som präglar det Sverige som mer eller mindre styrs dikatoriskt från Stockholm. Signifikant för Uppnäsorna är att de alltid föraktat det "svenska" folket och deras kultur.

Nu är denna klass av "Uppnäsor" delvis överspelad och vänstern har placerat sitt folk inom dessa institutioner. Men föraktet mot "svenskarna" är detsamma, det arvegodset behöll vänstern från sina föregångare.

Att vänstern, globalister, storfinans, framgångsrika judar och muslimer, producenter och konsumenter av masskultur och alla andra slags icke-nationalister hängt på Uppnäsornas "svenskförakt" är en av orsakerna till dagens mångkulturella (dvs icke-eropeiska) katastrof som drabbat Sverige. De som inte vill se vad som hänt i Malmö, Landskrona, Södertälje och i Stockholms förorter behöver inte det. Detta är inte längre separatisternas problem, utan snarare, och i all sin tragedi, en av separatisternas största "konkurrensfördelar".

En kör av Die Dumme Sweden:
- Och vi som trodde att det skulle bli som i USA!


Delar av mina åsikter kan säkert identifieras hos den så kallade "extremhögern" men min analys av Sverige sträcker sig tillbaka till Gustav Wasas dagar och mitt Sverige, det götiska Sverige, det regionala Sverige, börjar långt tidigare än på 1300-talet, det århundrade när nations invånare för första gången fick sitt namn påklistrat på pannan: svenskar.

Nordisk etnisitet och massinvandring
Jag tror hur som helst att det är ett extremt gynsamt läge för separatism, dvs nationalism i regional form. Tills dess detta kan bli en realitet är all form av regional stolthet önskvärd och bör uppmuntras. Jag har definitivt inget emot etnisk blandning eller invandring till Sverige, det är både sexigt och nyttigt med nytt blod och nya kulturer - men så som det skett i Sverige de sista 20 åren är varken sexigt eller nyttigt, det handlar om en konsekvent genomförd gruppvåldtäkt på svenska samhällen och folk. Det är inte längre acceptabelt. Och eftersom jag ser det som en omöjligt uppgift att förändra Stockholm är separatism (eller landsflykt) vad som återstår.


Trådar som på skämt och allvar behandlar separatism i Sverige
Republiken Jämtland wiki
CUF erkänner Republiken Jamtlands självständighet! Flashback
Sverige ut ur Skaraborg! Flashback
Befria Norrland! Flashback
Småländska Republikanska Armén Republiken
Befria Bohuslän från svenskjävlarna Flashback
Skåneland på webben
Skånepartiet
Sveriges andra Poltava Carl Henning Wijkmark
Finland befrielse från Sverige 1809 wiki
Orsaker till Norges upplösning av unionen wiki
Separatism wiki

lördag 14 mars 2009

En sympatisk turk lämnar Sverige

Tyrkisk skomaker rømmer Sverige etter innvandringsboom
Suat Cicek (63) har bodd i Sverige i 40 år og drevet skomakerbutikk i Rosengård de siste ni årene. Nå sier han at innvandringsstrømmen til bydelen har blitt så stor og integrasjonen så dårlig at han heller flytter tilbake til Tyrkia. Se TV-intevju i Verdens Gang

Suat Cicek varnade redan 2004 för den katastrof som nu är här
Aftonbladet

Slutsats: snart har alla utom det politiska och journalistiska gänget i Stockholm insett läget. CBN News från Malmö. Se även Flashback

tisdag 10 mars 2009

Pan - Knut Hamsun

Det stod en sten utanför min stuga, en hög, grå sten. Den hade ett uttryck av välvilja gentemot mig, det var som om den såg mig när jag kom gående och kände igen mig. Jag lade gärna min väg förbi den stenen när jag gick ut i dagningen och det var som om jag lämnade en god vän där som skulle vänta på mig till jag kom tillbaka.
Ur Pan - av Knut Hamsun

lördag 7 mars 2009

Fredrik Skavlan och ärligheten

När man knappt ser på TV blir det desto roligare de gånger man gör det och ser något man gillar. I går var det norrmannen Fredrik Skavlan.

Fredrik Skavlan kan föra ett samtal, en konversation med i stort sätt vem som helst. Ofta väl påläst och insatt i de personer han samtalar med. Och det han inte vet om personen letar han rätt på under samtalet.

I går när Skavlan hade Ärlighet som tema, fick han Fredrik Reinfeldt att verka sympatisk, avspänd och levande. Jag hade nästan glömt bort att Reinfeldt hade dessa sidor, han såg ung och glad och nästan nyförälskad ut. Jag tror vi behöver se fler svenskar i dessa avslappnade och vänliga sammanhang - och inte bara upptryckta mot väggen av jesuitvänsterns synliga eller dolda mikrofoner.

Och så var hon där. Hon som är så svår att inte tycka om. Kanske aningen präktig, men likväl en genomsympatisk och äkta människa. Kvinnlig så det förslår. Och hennes härliga dialekt. Go och rar och mysig. Klok och proffsig. Tävlingsinriktad och ödmjuk. En sammling svårkombinerade egenskaper i en och samma människa. Och då låter jag bli att skriva ut att hon desutom utstrålar en hel del av det som kan beskrivas med tre bokstäver eller en enda siffra. Ack ja. Ta hit henne, nu genast, annars vill jag inte leva mer! Hennes namn, hennes namn...Vad heter hon. Just det, Sanna Kallur.


Redan för många år sedan i norsk tv såg jag Skavlan. Gillade honom för att han till skillnad från många 08-intervjuare är med de han intervjuar och inte mot. Skavlan deltar, lyssnar och offrar sig själv för att föra fram den han intervjuar. Att han jämförts med legendaren Parkinsson är helt korrekt. Det ska vara trevligt att komma till Skavlans program, både som deltagare och publik. Det är väl hans tanke. Lite som att gå bort på middag till nära vänner.

Fram till att Jonas Gardell kom in kan man väl säga att det var rätt så gemytlig stömning i programmet. Passade på att pissa lite när den salongsberusade Jan Malmsjö började att babbla om sig själv. Hans fru verkar stå för intellektet i familjen. Vad Malmsjö än säger så talar han om sig själv. Blir jag nånsin inbjuden på middag tillsammans med Jan Malmsjö så tar jag gärna disken när han ska hålla tal. Malmsjö ska sjunga och spela teater, det är han bra på. Annars kan han gärna hålla käften, den där självupptagna gåsen, det skulle nog Alfred Hitchkock hållit med om.

Gardell då. Han är så intesiv och överladdad att man nästan värjer sig. Han har säker mkt klokt att säga. Men man hör det inte. Han står själv i vägen för sina ord. Kanske har han en inövad reportoar för kvällen och är nervös för dess genomförande. Gardell kommunicerar inte, han mässar, och blir han avbruten av programmledaren så replikerar han blixsnatt med en bitchig kommentar och fortsätter att mässa. Han besvarar inte Fredrik Skavlans fråga om han själv är ärlig. Han ignorerar den. Och det var just då jag kom på det....Tänk att få se Jonas Gardell spela den lynnige, självcentrerade och narotikaberoende Herman Göring när han bodde på Östermlam i Stockholm. Jag tror få skulle kunna tolka Göring bättre än Jonas Gardell. Nu är detta inget skämt eller ett sätt att misskreditera Gardell. Nej, nej. Absolut inte. Jag menar det verkligen. Helt ärligt.

- - -

Appropå konfiken mellan Liza Marklund och Janne Josefsson
i aftonbladet

Ska man kommentera konflikten mellan Liza Mörklögn och Mikrofon-Janne, blir det lite som att välja sida mellan fantikerna i Hamas och civilbombarna i Israel. Åtminstone för mig. Jag har ingen som helst respekt för Janne Josefsson. I svåra frågor måste man välja det alternativ som står närmast ens egen sanning, oavsett vem som står för vad.

Jag håller nog med Liza Marklund här. Josefsson överreagerar eller kanske rent av ljuger angående sin kontakt med henne. Han kan mkt väl ha mejlat henne ett antal gånger och då vänds lögnanklagelsen mot honom själv och Liza "påhopp" mot honom i Skavlan blir helt ok.

Likväl blottlägger Josefsson det alla vi andra redan vet: Liza Marklund är notorisk lögnerska. Alltså borde vi applådera. Nja. Jag tror det är taktiskt oklokt att hänga på Mikrofon-Janne här. Det känns ohederligt helt enkelt. Man får en känsla av oppurtionism i Josefssons utfall.Han har redan blvit anklagad av Bobby Byström i GT för ohederliga metoder.

Och Jan Helin på Aftonbladet ser äntligen en chans att revancera sig för sin kritiserade hantering av Gömda-skandalen.

Take no prisoners


Kriget mellan allmänheten och etablissimanget i Sverige blir allt mer påtagligt.
Allmänheten har insett värdet av att gömma sig bakom bloggar och chattar - eftersom de vet hur jesuiterna i 08 behandlar oliktänkande.

Etablissimanget som ännu förfogar över de flesta ekonomiska resurser tappar trots detta allt mer mark i flera nya frågor, inte alla relaterade till Internet. Hur kan detta komma sig. Tja, makt korrumperar men ökar inte intellektets rörlighet. De flesta stora analytiker kommer i regel underifrån. och det är vad som händer nu. och har man fel i en viktig sak, så smittar denna på annat. Jag tror att det svenska etablissimanget inte bara tappat när det gäller politik och invandring, utan även när det gäller konst, litteratur och annat som både är en prudukt av tanke, hjärta och estetism.


Take no prisoners

Dom som vill ändra på gammalmedia, eller 08-media, kan göra det. Jag tror inte på det. Jag hoppas däremot att fler och fler nya bokförlag dyker upp så att man nån gång kanske kan ge ut en liten bok.

måndag 2 mars 2009

morgon


De ser så förälskade ut
där ligger, mitt emot varanadra,
de båda stränderna
vid Djurgårsbrunnsviken.

Från favoritsoffan vid Rosendal
lyser vattnet mellan grenarna
lika lungt och blått och stilla
som en kvinnas utmattade ögon.

Ofta på Östermalm
inser man inte
hur nära Djurgården vi bor.

Och borta i Ryssviken,
för några veckor sedan
kom jag huttrande
i en nyårsblåst, den sved
kallare än is. Och DÄR,

utspridda på var sitt isflak,
som frusit fast
i varandra,
satt dom: ett 30-tal änder
blick stilla i kölden
- ja, som om de spelade
ett urgammalt spel
vars regler
för oss andra
ännu är okända.

Nej, ofta på Östermalm
inser vi inte
hur nära Djurgården man bor.


(85)

ung och rysk


För Din skull
har jag slutat
att le åt varje ny kvinna
jag möter - hellre ler
jag hela tiden!
- - -
End of a all quarrel...
- - -
Oh ho, little russian girl
little russian girl,
Oh ho
occupy me
please occupy my
such a lovely chans
to survive...

där blåsippor växer...Där blåsippor växer kallar jag mitt hemland.
Blond och blåögd kallar jag mitt hemland.
Där vänskap odlas, var helst blåsippor växer,
dit ska jag emigrera, hem igen...
Varje del av Sverige mer svenskt än Sverige.
Jämtar, goter, kufar, alla dessa folkslag:
små eldsken av en tid som brann
...å, koltrastsång,
hällristning i mitt hjärta!


dödsdikter