fredag 20 mars 2009

Ingemar Nordgren och Anders Kaliff

"Kampen om fortiden er en kamp om identitet" Lotte Hedeager

Ingemar Nordgren...............Anders Kaliff

Vilka är dom, Ingemar Nordgren och Anders Kaliff, forskarna som hävdar att goternas urhem var Skandinavien. Källa: wiki

På bilderna syns två slags människotyper. Nordgren från landet. Kaliff från staden. Eller rättare sagt, nu slutar vi fantisera, nu undersöker vi i stället fakta. Vilka är dom? Vad driver dem? Vilka är deras huvudbevis för att utvandringsmyten har substans? Vilka är deras forskningsmetoder? Vilka är deras skillnader i antagande? Och vilka är deras motstånadare i nutida svensk och utlänsk forskning? Vilka utländska forskare stödjer deras uppfattning? Hur tas deras forskning emot i Sverige. Vilka är deras internationella kontakter? Vad har dom skrivit och på vilka språk? Vilka läser deras böcker? Låter dom sig intervjuas? Hur undervisar dom?
Samarbetar dom? Vilka är deras forum. Börja med en nätsökning.

Ingemar Nordgren:
Historieforum Västra Götaland - dit

Anders Kaliff:
Uppsala Universitet - presentation - dit


Är historieforskning, som den danska fosrkaren Åse säger: "En kamp om identitet"?

Inga kommentarer: