måndag 29 september 2008

maja hagerman


- Mamma, är jag nazist?
- Det ser du väl!
- Hur då?
- Du är ju blond och blåögd!

fredag 26 september 2008

Dom anställda

Redan klockan15:30
provar dom ytterkläderna,
tittar på klockan,
sminkar sig,
fixar med sina påsar.
Redan klockan 15:30!Som en sekt från yttre rymden.
Dom rör sig identiskt.
Säger samma ord.
Vid samma tidpunkt.
Men hur kommunicerar dom?
Och vem för kommandot?

Exakt kl 16:55 väller dom
ut på gatorna och rusar
tilsammans iväg
mot bussar och t-bana,
som på en given signal
från huvudkontoret.
Yttre rymden?

17:06 - tomma gator.
Ensam kvar vid datorn
i fönstret mittimot
sitter en skön syn...

Vilket skitgöra!
Vilket hästjobb!
att få henne att titta upp:
men till slut
lyser i genomsnitt
sju leende per dag
in genom mitt fönster.
Detta oavsett årstid.

All slags lyx
börjar med en
påhittad älskling
i fönstret mittimot...

* * *

Älskning,
jag har slutat med sex
för länge sedan, kan vi inte
bara en gång till
skattefuska
lite i din soffa
- skattefuska
å, skattefuska

kasta momspappren åt helvete
gumman,
fuska lite...
fuska lite nu...


ja ja... vi drar väl av
natten med kolagänget
som rep, gumman,
fuska lite...
fuska upp dej lite nu...


Ur pjäsen "Kolapps - En pjäs om små företagare"

onsdag 24 september 2008

Osunda rasbiologiska kopplingar...

"...Sydväst (götarna) har alltid stått mot nordost (svearna). Denna motsättning kan vi fortfarande se många spår av, inte bara i de svenska dialekterna. När man gjort antropologiska försök att dela in den svenska folkstammen har man sett samma skiljeline. Dessa diskuteras sällan idag, på grund av alla osunda rasbiologiska kopplingar. Synnerligen förståligt..."

Två olika folk
"...men det finns ändå ett vetenskapligt intresse i dem när det gäller historiska förållanden. Undersökningarna pekar på att två olika folk en gång befolkat Mälardalen respektive Götalands slättbygder. Det finns också många exempel på hur Sydvästsverige ännu idag statistiskt skiljer sig från landets övriga nordöstra del."

"Vi skulle med andra ord, även om vi inte visste någonting om vår äldre historia, faktiskt kunna gissa oss till att vårt land är skapat ur två olika folk och kulturområden. Mentalitetsskillnaden mellan t ex stockholmare och göteborgare är kanske inte bara modern jargong, utan kan delvis bottna i motsättningar vars rötter är äldre än städerna själva..."

Text ur "Svitjods Undergång", 2006, Albert Bonniers Förlag, Henrik & Fredrik Lindström.

Kommentar till "Svitjods undergång"
Lustig titel, som om författarna vill signalera en upplösning av det nuvarande Sverige. (Ni är inte ensamma!) I vilket fall, Fredrik Lindström skriver spännande, läsvärt och initierat, inget snack om den saken...bortsätt från detta kusligt korrtekta"...alla osunda rasbiologiska kopplingar. Synnerligen förståligt..." . Konsekvensen av Lindströms skitnödiga resonomang blir att väst och sydsverige, inklusive Småland, Gotland och Öland, borde ge upp sin kärlek till sin folkstams existens och historia, pga att den nuvaranade Stockholmsmakten anser att det skulle kunna medföra "rasbiologiska kopplingar".

Hitler försökte utrota judarna. Varför? För att han inte gillade dom. Anti-rasbiologerna försöker nu smygutrota göterna genom att radera deras minnen eller skapa obehag a la Pavlovs hundar, genom att sammankoppla göternas existens med nåt riktigt avskyvärt: nazismen. Varför? För att Stockholmsmakten inte gillar dom. Göterna och andra svenska folksalg med dem, passar helt inte in i ett Sverige som byggt hela sin historia och identitet på lögner och som nu ska bli mångkulturellt så fort som möjligt. Rätta mej om jag händelsevis skulle ha fel.

När ett land byter ut sin befolkning
Eftersom både socialister, kapitalister och andra maktgrupper i Sverige, enligt min uppfattning, redan är överens och har bestämt sig för att byta ut den svenska befolkningen - ungefär på samma sätt som Stockholmsmakten en gång beslutade sig för att utplåna Klarakvartern och Hagalund, eller tvingade iväg arbetarbefolkningen i Gamla Sans via lyxsaneringar - kan vi kallt räkna med att all form av lokal och regional kärlek, typ hembygdsforskning, lokalpatriotism och kanske till och med "invånarnas synnerliga kärlek till naturen", kommer att "nazistämplas" och bekämpas av Stockholmsmakten.

De forskare som Makten efterfrågar i dagens Sverige blir de som är villiga att hjälpa Makten att skrämma, kastrera eller frysa ut dem som törs hävda sin egen historia, sin särart och sin förankring i enskilda landskap inom det nuvarande Sverige.

Vad juden än säger är han likväl jude!
Så kan man sammanfatta den nya typ av svenska forskare som avfärdar sina motståndare med ordern: nazister, rasister, främlingsfientliga facister!

Författaren Maja Hagerman är väl det främsta exemplet på denna nya typ av demagoger. Hon vill förbjuda Tacitus eftersom hans Germania sprider "prenazistiskt propaganda", typ: "di blonde, di kommer från norr".


- Mammam mamma, är jag nazist?
- Det ser du väl!
- Hur då?
- Du är ju blond och blåögd!
Hagermans lärling Guillou uttrycker ungefär samma systätt som sin inspiratör. Fast Guillou gör det på sitt eget lite retsamma vis: "vikingakrigarna (ingen vet om de var blonda förresten)"

En ny medlem i denna hata-allt-inhemskt-klubb ärMagnus Alkarp . Han menar att Carl-Otto Fasts teorier om Västergötlands centrala roll i äldre svensk historia, grundar sig på rasbiologisk och nazistisk kunskap. Nonsens. Inte ens Hitler vägar hade sin grund i nazismen. I själva verket går Carl-Otto Fast tillbaka på germanska och fornnordiska studier av Viktor Rydberg, ni vet, tokstollen som hävdade att Jesus var skapad av Gud.

Översatt till nazismens språkbruk, blir Alkarp, Hagerman och Guillous sysätt: Vad juden än säger så är och förblir han jude

I Jan Guillous fall blir det ännu mer träffsäkert, i och med att Jan Guillou ofta anklagats för att vara antisemit.

Upphörda existenser
Vad som gör dagens 08-Sverige så totalitärt, outhärdligt och vidrigt är inte förtrycket i sig. Inte ens de kunskapsmonopol som styr över Sverige är ett stort problem i sig. Dessa monopol kommer att tappa mark till ett alltmer kunskapsackumulerat och internationaliserat Internet. Hela den europeiska Wikipedia dryper av forskningsbasera kunskap som ofta motsäger den svenska forskningen: Tänk rätt, tänk som vi...

Kuvade svenskar
Nej, det stora problemet är att de kuvade svenskarna, mina landsmen, inklusive stockholmarna, inte ens vågar viska bakom låsta dörrar, neddragna gardiner, gömda under täcket, att de är förtryckta.

Svenskarna vågar varken säga, tänka eller ens känna att de är förtryckta.

Det tragikomiska i detta "officiella svenska förbud mot att känna sig förtryckt" blir uppenbart när t ex en persisk eller kurdisk invandrare, vana vid förtryck, kan skratta igenkännande åt denna beskrivning, medan en välbeställd svensk från Bromma, Lidingö eller Östermalm inte hajar ett jota:

- Öh, vadå, hurdå förtryckt?


Eller som en kompis från Norge sa: "törs man inte ens i sina känslor känna sorg över att ens ursprung blivit utsuddat, ja då har man upphört att vara människa..."

Keaton, jag skriver inte längre för att övertyga någon. Skriver för mig själv. Måste iväg härifrån...iväg, iväg, iväg...måste iväg.

Gotiska Klubben Et cetera...

Tänk rätt, tänk som vi...


Uppsala Universitets devis: "Att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större" är så långt från fri västerländsk forskning man kan komma. Däremot är det en korrekt beskrivning för villkoren för humanistisk forskning och kulturliv i Sverige:

- Tänk rätt, tänk som vi!

Vad händer annars? Ja, annars blir det inga stipendier, inga jobb, ingen deg, inga omnämnande, bara tystnad, mer tystnad och sedan utfrysning!

* * * * *

Svenneby Kyrka vs Riksantikvarieämbetet
Förbreda en intervju med Stellan Johansson. Förslag till första ämne:
Hur gick det till när riksantikvarieämbetet ljög om Svenneby kyrkas ålder, redan 1918.

Platser: Svenneby kyrka - Slottet - Vikarvet

Frågor till Stellan Johansson om Svenneby kyrka:
- Kan du inte berätta en gång till om Svennby kyrka, Stellan, så att vi kan lägga upp det på Youtube! Hur det gick till när Riksantikvariämbetet i Stockholm ljög om Svenneby kyrkas ålder.
- I samband med att man renoverade Svennby kyrka 1918(?)gävdes bottenstockarna fram.
Vikarvet, en historisk förening i Lysekil, skickade prov från dessa stockar till Riksantikvarieämbetet i Stockholm, som konstaterade att stockarna var från 900-talet. Riksantkvarieämbetet meddelade samtidigt Vikarvet att det inte fanns några kyrkor i Sverige på 900-talet. Man bad därför att Viarvet skulle skicka upp några stockar från kyrkans tak i stället. När detta gjorts konstaterades att Svennby kyrka var från 1100-talet, vilket passade bra in svensk historieuppfattning.
- Hel lysande! Så du menar alltså att man förfalskat ålderdersdateringe på Svenneby kyrka?
- Visst.
- Den norska kyrkan som är identisk med Svennby?
- ....
- Vilka konsekvenser fick detta för Bohuslän?
- ....
- Vilka är dina källor?
- ...
- Om det kan bevisas att Riksantikvariämbetet ljugit i denna fråga, hur kan de då rätta till det?
- De kan ju undersöka stockarna på nytt, om dom inte redan bränt upp dem.

Fler frågor till Stellan:
- Tror du t ex att Inger Liljekvist känner till denna historia?
- Känner du till fler Stockholms-lögner om Bohuslän eller övriga Sverige?
- Du har också sagt att Ostfold i själva verket är Bohuslän. Hur stämmer detta med den officiella norska historisynen? Vad säger, Lotte Hedeager, tror du?


* * * * *

Ljuger Inger Liljekvist?
Ljuger Riksatikvarieämbetet och Inger Liljekvist? Förmodligen. Stockholms-makten ljuger alltid så ofta den kan: lögnen ingår i Maktens affärsidé. Att tjäna lögnen är både ofarligt och samtidigt en förutsättning för att nå en possition inom svensk förvaltning, forskning eller kultur.

Carl-Otto fast och Urds brunn i Uppsala
Input till svennebystockarna: Jmf med Carl Otto Fast och hur det gick till när han avslöjade Rudbecks bluff med Urds brunn I Uppsala. Såväl Riksantikvariämbetet som Filosofiska Fakulteten i Uppsala vägrade att undersöka stockarna på Fast uppmaning, men Kung majt gav slutligen sitt tillsånd till en kontroll av stockarna. Vilket gav Carl-Otto Fast rätt: stockarna var från 1600-talet och inte tusen år ädre, som Uppsalas turistguider hävdat.

Det var med stor sannolikhet Rudbeck, hans som försökte att förfalska Silverbibeln, som initierade historien om Urds brunn. Och det var Carl-Otto fast som avslöjade lögnen.

Jag bortser från Carl-Otto Fasts nazistiska sympatier, då de saknar relevans i sakfrågan.

(Att många fritänkare och outsiders blev nazister i Sverige har jag store förståelse för: de fanns helt enkelt inga andra kanaler att hävda en avikande uppfattning. Alla dörrar var stängda. Precis nu som då. Jmf Motpol.)

Jag har läst en del av Fast och kan bara konstastera att han har en stor kunskap och många spekulativa idéer. Det är kul att läsa att han fortfarande ger en sån respekt i sakfrågorna att man måste ta fram "nazistargumenetet" när man nämner honom. Jmf Magnus Alkarp tidstypiska argumentation när han glömmer att nämna Fast kvaliteter i sin(?) artikle i Wiki : rasbiologi, nazism, fara, fara - lyssna ej på den mannen!


Västgötaskolan
Enligt Dag Stålsjö och många västsvenska forskare handlar det hela om en medveten historieförfalskning från Stockholms-Maktens sida, när det gäller hela den svenska historien.

Kanske borde man själv bekosta egna utgrävningar i västra och södra Sverige för att få fram sanningen om den äldre svenska historien. In med utländska forskare och observatörer, danskar, norrmen, islänningar, goter, engelsmen, tyskar, fransmen.
vad som helst, men aldrig folk från Stockholm.

Riksantikvariämbetet har för övrigt fått backa i flera frågor: t ex när det gäller Ale Stenars ålder och ändamål.

Om Stonehenge dateras till 2500f.kr och Ale Stenar till 600 e.kr - it makes no sence. 3100 år - så lång tid lär det knappast ta att flytta en arkitektonisk idé några mil över havet. Bob G Linds teorier låter mer rimliga än Riksantikvarieämbetet. Att fritänkare som Lind, Stålsjö, Stellan Johansson och andra, måste stå på tå för att ens ha rätt att hävda en egen åsikt visar att Sverige är totalitärt samhälle. Alla resurer och rättigheter fördelas av Stockholms-Makten. Svd


Även utgrävningarna i Varnhem visar på allt äldre åldrar än vad Ingers Liljekvist Propagandacentral i Stockholm velat medge.

måndag 22 september 2008

vad får dej att tro


En gång sa en stad
till en poet:
- Vad får dej att tro
att du är poet?- Vad får dej att tro
att du är en stad?
svarade poeten.

Och nu ylar Dom åter
innifrån stadsmurarna:
- Ta in fler och fler,
men inte ända hit in!

- Vad fick dej att tro
på evigheten, du
enfadiga lilla stad!


* * * * *

Judge: "Who recognizes you as a poet?
Who enrolled you in the ranks of poets?"
Brodsky: "No one. Who enrolled me in the ranks of humankind?"
Ref:1

lördag 20 september 2008

fredag 19 september 2008

På bergetUtan att skratta
utan att gråta
betraktar sjömennen havet...

visan


Vaggvisan du sjöng
recencerades aldrig:
ditt barn sov redan

oordning


Oordningen, min vän,
här ovanför Kvarnberget
kallas Universum...

kravallerKravallerna upphörde
när skrattmåsen snodde
duvornas brödbit


->

En oreda är Naturen...

En oreda är för övrigt hela Naturen;
berg och fjordar och dalar verkar hitslängda
utan någon som helst tanke.

Nyponbuskar och gräs
växer lite hur de vill,
och på höstens kalla himmel
finns gott om tecken
att lura en sjöman i nöd!

Ska vi utmana Naturens
kraftigaste Kraft, Älskling,
måste vi överges:
överges och överge...
- först då kan vi kalla oss hitslängda
och längta hemåt igen...

ref: 1

torsdag 18 september 2008

klippan


Vill du lära känna klippan,
var tyst.
Då lyssnar den.
Säger ingenting.
Likgiltig för årstider.
Skyddar utan ord.

tisdag 16 september 2008

paraply

alt:
(Paraplyet jag mötte/i går kväll på Wangfuijing/lutar mot bardisken)
Två paraplyer från Wangfuijing/står lutade mot baren/på kvartersakrogen

fredag 12 september 2008

fredag 5 september 2008

bökevikTätt mot en klippa,
vid en bänk av gråröd granit:
ett rönnbärsträd
äsch...

torsdag 4 september 2008

Det Svenska folklynnet av Gustaf Sundbärg

Keaton, en av de mest bortglömda svenska böcker jag läst heter: Det Svenska Folklynnet av Gustaf Sundbärg. Boken fick mej att förstå att en rad brister i det svenska samhället och hos svenskarna fanns redan för 100 år sedan, ja långt innan dess. Det vill säga: åtskilligt av det man angripit "svensk borglighet" eller Socialdemokratin för, fanns där redan innan.

Gustav Sundbärg var statistiker. Han säger oss inte varför något finns, han konstatterar bara vad som finns och han beskriver dess yttringar mycket noga och väl. Hans mest kontroversiella uttalande: svenskarna emigrerade inte till USA pga av svält och elände, deras största incitament var vantrivsel, samt kulturell, religös och ekonomisk mobbing från Stocholmsmakten och Storbolagen.När jag läser ord som "Brist på nationall insikt" eller Brist på psykologiskt intresse, tänker jag på nutida svenska fenomen som "svenskhat" och att auktoritet har företräde föregår sakfråga och intellektuell kapacitet i Sverige.


Det svenska Folklynnet och Svea Rikes Vagga fick mig att inse att det finns djupgående och mycket gamla strukturella orsaker till den nuvarande svenska bristen på nationalkänsla och självkänsla. Det är just här ångesten skriker inom mig som värst.


Emigrationsutredningen
I början på 1900-talet var Stockholms-makten (stat och storbolag) orolig för att allt för många svenskar emirgrerat till USA, en hel del skatteunderlag försvann ju ur landet. Därför tillsatte något som kallades emigrationsutredning, den skulle undersöka varför utvandringen varit så stor, vad den berodde på, samt att förhindra att fler utvandrade.

En del av denna utreding gavs år Gustaf Sundbärg som publicerade den populära skriften "Det Svenska Folklynnet", bestående av ett flertal aforismer om Sverige, svenskarna, men även om danskar, norrmen och finnar.

Boken finns i sin helhet att läsa på Rubeberg.org, men naturligtvis känns den bäst att läsa i bokform - se antikvariat.net

Det svenska Folklynnet
Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, innehåll
Förord - förord
Inledning - 1
Bristen på psykologi - 8
Bristen på nationell instinkt - 27
- Vår historieläsning - 61
Sverige och Norge - 71
Svensken såsom ekonomiskt verksam - 80
Skandinavismen - 86
Strödda iakttagelser - 100
Svenskarna i Amerika - 116
Den nya tiden - 135


Ref: Behövs nationalstater? oskorei oskorei

Så länge tystnade inte olaglig...

Dissidenten önskade bli stämd
för vad som helst, gärna ett politiskt
och tvärvetenskapligt brott.

Han drömde om politisk asyl
i ett annat land:
gärna med gratis mat och gratis logi
och en närhet till Krogen!

romantik för honom,
romantik för henne:
en dansbana, brevid
ett biljardbord...


Sällan visste någon
hur han visslade
Charta 77 visor,
tyska anarkister
sånger från Spanien.

Ovetenskapens rätt att döma:

Die friheit is weit
doch, wir sint bereit.
Wir kempenf und sterben
fur dich, Freiheit!

tisdag 2 september 2008

I finally broke into the prison...

Rymmare rymde tillbaka till Säter:
AB - Kurt Lundgren

I finally broke into the prison,
I found my place in the chain.


Leonard Cohen, from "The old revolution":

"On the rock" - by Carl Wilhelmson, 1905

Se även: "Ebba Lindqvist möter carl Wilhelmson"


Utan att skratta
utan att gråta
betraktar fiskarna havet
From the left: Bernad Edman, sailor from Dragsmark - Per Berntsson, captain from Fiskebäckskil - Anton Christensson, captain - and Simon Olausson, fisherman

The haiku in english: without laugh/without cry/the fishermen watch The See
An Deutch: Keine lach, kein weinen/-ein gruppe fisher/zum Meer blickt

Carl Wilhelmson, swedish painter, 1866-1928


The father of Carl Wilhelmson, the great bohuspainter, was a captain on a fishingboat. Carl was only nine years old, and like mostly of the retiered captains and fishermen he use to go every morning and every evening to the millrock (Kvarnberget) in Fiskebäckskil to check out the whether, and see if he could discover a mast or a flag from his fathers fishingboat in the horizon.

This morning
This morning in september 1875, the older men on the Millrock had heard rumors that his father had died in a storm the nigth before, up north, outside Dyngö...but they did not have a heart strong enough, to tell the little boy the truth. But the same evening Carl went back to the millrock, and now he heard them whisper that his father was dead.

- Yes, he heard it from the fishermen...up on the millrock..."these fishermen, they just knew"...

The secret
With a horrible scream Carl run down from the millrock to his home...but he did not dear to tell his mother and his sisters. So he keept the secret for him self. Seven days later the official message arriwed from the city Lysekil: The captain and fisherman, Anders Wilhelmsson, was dead. The hole crew of the boats namne had drowend in the North See.

Seven days in hell
These seven days, how did they affected Carl Wilhelmsons life? Seven days of hell in a nine year old boys life. How did he feel when he walked the streets of Fiskebäckskil. How did he feel while listening to the seaguls. How did he feel keeping his tears not to reveal his secret.

And for how many years did the millrock, and The See, give him these kind of memories? Could he say to the See: - I hate you! Yes off cource, he could. But on the same time, the See had give him and his family their living for so many years..

Many years later
Well, many years later, when he was a respected painter, Carl Wilhelmson painted On the rock: four men, fishermen and captians, no classes separated, all together, watching the see. It feels me like a settlement, an closure, a sort of gesture of reconciliation towards the See - the See that give and take. You can hate it, oh yes, but you can´t change it, any how...


no laugh, no cry
whwen dead fishermens colegues
watch the see...


The house of Carl Wilhelmson

From this millrock (to the left) where On the rock is painted, it is close to Carls Wilhelmsons house (to the right) i Fiskebäckskil, on the swedish westcoast -such a beautiful and barren landscape that once belonged to Norway...

Input
This story about "On the rock" was told me by Lotta. Some facts is from a book by Sigvard Fjellsson.Sprakradet helped me with the translation, and Evert Taube give me inspiration from his great song...Briggen Blue Bird It I had read Seefart is Not, my understunding maby should be deeper.


* * *


While rowing - a fantasy...

This time it is about a adopted norwegian girl living in Båhuslan.


While rowing is a part of The Myth of the North See, and it´s all about loosing:

To tell or not, the truth.
To keep a tragedy inside yourself.
And how to deal whit it later in life...


Maby for a preformance in Skagen or Scotland...well, Keaton, detta var dagens suck, and I wish you a happy midsomer. Here is a another try to translate the haiku:* * *


A painting about a painting
"When Carl Wilhelmson 1902 painted his famus "Juniafton", ( An evening in June) Anna Sahlström painted him during his work. This painting about a painting you can see onSahlströmsgården"
ref: 1 2

måndag 1 september 2008

Ost och bröd, mjölk och vin...

Mamma, mamma, det står en ful jävel
och blänger ute i skogen!
- Usch då, men har du köpt ost
och bröd, mjölk och vin?


Mamma, mamma, dom våldtar en kompis
nere i södra gångtunneln!
- Usch då, men har du köpt ost
och bröd, mjölk och vin?Mamma, mamma, vi måste flytta nu
polisen kan inte längre beskydda oss!
- Usch då, men har du köpt ost
och bröd, mjölk och vin?


Ref: 1