onsdag 24 september 2008

Osunda rasbiologiska kopplingar...

"...Sydväst (götarna) har alltid stått mot nordost (svearna). Denna motsättning kan vi fortfarande se många spår av, inte bara i de svenska dialekterna. När man gjort antropologiska försök att dela in den svenska folkstammen har man sett samma skiljeline. Dessa diskuteras sällan idag, på grund av alla osunda rasbiologiska kopplingar. Synnerligen förståligt..."

Två olika folk
"...men det finns ändå ett vetenskapligt intresse i dem när det gäller historiska förållanden. Undersökningarna pekar på att två olika folk en gång befolkat Mälardalen respektive Götalands slättbygder. Det finns också många exempel på hur Sydvästsverige ännu idag statistiskt skiljer sig från landets övriga nordöstra del."

"Vi skulle med andra ord, även om vi inte visste någonting om vår äldre historia, faktiskt kunna gissa oss till att vårt land är skapat ur två olika folk och kulturområden. Mentalitetsskillnaden mellan t ex stockholmare och göteborgare är kanske inte bara modern jargong, utan kan delvis bottna i motsättningar vars rötter är äldre än städerna själva..."

Text ur "Svitjods Undergång", 2006, Albert Bonniers Förlag, Henrik & Fredrik Lindström.

Kommentar till "Svitjods undergång"
Lustig titel, som om författarna vill signalera en upplösning av det nuvarande Sverige. (Ni är inte ensamma!) I vilket fall, Fredrik Lindström skriver spännande, läsvärt och initierat, inget snack om den saken...bortsätt från detta kusligt korrtekta"...alla osunda rasbiologiska kopplingar. Synnerligen förståligt..." . Konsekvensen av Lindströms skitnödiga resonomang blir att väst och sydsverige, inklusive Småland, Gotland och Öland, borde ge upp sin kärlek till sin folkstams existens och historia, pga att den nuvaranade Stockholmsmakten anser att det skulle kunna medföra "rasbiologiska kopplingar".

Hitler försökte utrota judarna. Varför? För att han inte gillade dom. Anti-rasbiologerna försöker nu smygutrota göterna genom att radera deras minnen eller skapa obehag a la Pavlovs hundar, genom att sammankoppla göternas existens med nåt riktigt avskyvärt: nazismen. Varför? För att Stockholmsmakten inte gillar dom. Göterna och andra svenska folksalg med dem, passar helt inte in i ett Sverige som byggt hela sin historia och identitet på lögner och som nu ska bli mångkulturellt så fort som möjligt. Rätta mej om jag händelsevis skulle ha fel.

När ett land byter ut sin befolkning
Eftersom både socialister, kapitalister och andra maktgrupper i Sverige, enligt min uppfattning, redan är överens och har bestämt sig för att byta ut den svenska befolkningen - ungefär på samma sätt som Stockholmsmakten en gång beslutade sig för att utplåna Klarakvartern och Hagalund, eller tvingade iväg arbetarbefolkningen i Gamla Sans via lyxsaneringar - kan vi kallt räkna med att all form av lokal och regional kärlek, typ hembygdsforskning, lokalpatriotism och kanske till och med "invånarnas synnerliga kärlek till naturen", kommer att "nazistämplas" och bekämpas av Stockholmsmakten.

De forskare som Makten efterfrågar i dagens Sverige blir de som är villiga att hjälpa Makten att skrämma, kastrera eller frysa ut dem som törs hävda sin egen historia, sin särart och sin förankring i enskilda landskap inom det nuvarande Sverige.

Vad juden än säger är han likväl jude!
Så kan man sammanfatta den nya typ av svenska forskare som avfärdar sina motståndare med ordern: nazister, rasister, främlingsfientliga facister!

Författaren Maja Hagerman är väl det främsta exemplet på denna nya typ av demagoger. Hon vill förbjuda Tacitus eftersom hans Germania sprider "prenazistiskt propaganda", typ: "di blonde, di kommer från norr".


- Mammam mamma, är jag nazist?
- Det ser du väl!
- Hur då?
- Du är ju blond och blåögd!
Hagermans lärling Guillou uttrycker ungefär samma systätt som sin inspiratör. Fast Guillou gör det på sitt eget lite retsamma vis: "vikingakrigarna (ingen vet om de var blonda förresten)"

En ny medlem i denna hata-allt-inhemskt-klubb ärMagnus Alkarp . Han menar att Carl-Otto Fasts teorier om Västergötlands centrala roll i äldre svensk historia, grundar sig på rasbiologisk och nazistisk kunskap. Nonsens. Inte ens Hitler vägar hade sin grund i nazismen. I själva verket går Carl-Otto Fast tillbaka på germanska och fornnordiska studier av Viktor Rydberg, ni vet, tokstollen som hävdade att Jesus var skapad av Gud.

Översatt till nazismens språkbruk, blir Alkarp, Hagerman och Guillous sysätt: Vad juden än säger så är och förblir han jude

I Jan Guillous fall blir det ännu mer träffsäkert, i och med att Jan Guillou ofta anklagats för att vara antisemit.

Upphörda existenser
Vad som gör dagens 08-Sverige så totalitärt, outhärdligt och vidrigt är inte förtrycket i sig. Inte ens de kunskapsmonopol som styr över Sverige är ett stort problem i sig. Dessa monopol kommer att tappa mark till ett alltmer kunskapsackumulerat och internationaliserat Internet. Hela den europeiska Wikipedia dryper av forskningsbasera kunskap som ofta motsäger den svenska forskningen: Tänk rätt, tänk som vi...

Kuvade svenskar
Nej, det stora problemet är att de kuvade svenskarna, mina landsmen, inklusive stockholmarna, inte ens vågar viska bakom låsta dörrar, neddragna gardiner, gömda under täcket, att de är förtryckta.

Svenskarna vågar varken säga, tänka eller ens känna att de är förtryckta.

Det tragikomiska i detta "officiella svenska förbud mot att känna sig förtryckt" blir uppenbart när t ex en persisk eller kurdisk invandrare, vana vid förtryck, kan skratta igenkännande åt denna beskrivning, medan en välbeställd svensk från Bromma, Lidingö eller Östermalm inte hajar ett jota:

- Öh, vadå, hurdå förtryckt?


Eller som en kompis från Norge sa: "törs man inte ens i sina känslor känna sorg över att ens ursprung blivit utsuddat, ja då har man upphört att vara människa..."

Keaton, jag skriver inte längre för att övertyga någon. Skriver för mig själv. Måste iväg härifrån...iväg, iväg, iväg...måste iväg.

Gotiska Klubben Et cetera...

Inga kommentarer: