onsdag 24 september 2008

Tänk rätt, tänk som vi...


Uppsala Universitets devis: "Att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större" är så långt från fri västerländsk forskning man kan komma. Däremot är det en korrekt beskrivning för villkoren för humanistisk forskning och kulturliv i Sverige:

- Tänk rätt, tänk som vi!

Vad händer annars? Ja, annars blir det inga stipendier, inga jobb, ingen deg, inga omnämnande, bara tystnad, mer tystnad och sedan utfrysning!

* * * * *

Svenneby Kyrka vs Riksantikvarieämbetet
Förbreda en intervju med Stellan Johansson. Förslag till första ämne:
Hur gick det till när riksantikvarieämbetet ljög om Svenneby kyrkas ålder, redan 1918.

Platser: Svenneby kyrka - Slottet - Vikarvet

Frågor till Stellan Johansson om Svenneby kyrka:
- Kan du inte berätta en gång till om Svennby kyrka, Stellan, så att vi kan lägga upp det på Youtube! Hur det gick till när Riksantikvariämbetet i Stockholm ljög om Svenneby kyrkas ålder.
- I samband med att man renoverade Svennby kyrka 1918(?)gävdes bottenstockarna fram.
Vikarvet, en historisk förening i Lysekil, skickade prov från dessa stockar till Riksantikvarieämbetet i Stockholm, som konstaterade att stockarna var från 900-talet. Riksantkvarieämbetet meddelade samtidigt Vikarvet att det inte fanns några kyrkor i Sverige på 900-talet. Man bad därför att Viarvet skulle skicka upp några stockar från kyrkans tak i stället. När detta gjorts konstaterades att Svennby kyrka var från 1100-talet, vilket passade bra in svensk historieuppfattning.
- Hel lysande! Så du menar alltså att man förfalskat ålderdersdateringe på Svenneby kyrka?
- Visst.
- Den norska kyrkan som är identisk med Svennby?
- ....
- Vilka konsekvenser fick detta för Bohuslän?
- ....
- Vilka är dina källor?
- ...
- Om det kan bevisas att Riksantikvariämbetet ljugit i denna fråga, hur kan de då rätta till det?
- De kan ju undersöka stockarna på nytt, om dom inte redan bränt upp dem.

Fler frågor till Stellan:
- Tror du t ex att Inger Liljekvist känner till denna historia?
- Känner du till fler Stockholms-lögner om Bohuslän eller övriga Sverige?
- Du har också sagt att Ostfold i själva verket är Bohuslän. Hur stämmer detta med den officiella norska historisynen? Vad säger, Lotte Hedeager, tror du?


* * * * *

Ljuger Inger Liljekvist?
Ljuger Riksatikvarieämbetet och Inger Liljekvist? Förmodligen. Stockholms-makten ljuger alltid så ofta den kan: lögnen ingår i Maktens affärsidé. Att tjäna lögnen är både ofarligt och samtidigt en förutsättning för att nå en possition inom svensk förvaltning, forskning eller kultur.

Carl-Otto fast och Urds brunn i Uppsala
Input till svennebystockarna: Jmf med Carl Otto Fast och hur det gick till när han avslöjade Rudbecks bluff med Urds brunn I Uppsala. Såväl Riksantikvariämbetet som Filosofiska Fakulteten i Uppsala vägrade att undersöka stockarna på Fast uppmaning, men Kung majt gav slutligen sitt tillsånd till en kontroll av stockarna. Vilket gav Carl-Otto Fast rätt: stockarna var från 1600-talet och inte tusen år ädre, som Uppsalas turistguider hävdat.

Det var med stor sannolikhet Rudbeck, hans som försökte att förfalska Silverbibeln, som initierade historien om Urds brunn. Och det var Carl-Otto fast som avslöjade lögnen.

Jag bortser från Carl-Otto Fasts nazistiska sympatier, då de saknar relevans i sakfrågan.

(Att många fritänkare och outsiders blev nazister i Sverige har jag store förståelse för: de fanns helt enkelt inga andra kanaler att hävda en avikande uppfattning. Alla dörrar var stängda. Precis nu som då. Jmf Motpol.)

Jag har läst en del av Fast och kan bara konstastera att han har en stor kunskap och många spekulativa idéer. Det är kul att läsa att han fortfarande ger en sån respekt i sakfrågorna att man måste ta fram "nazistargumenetet" när man nämner honom. Jmf Magnus Alkarp tidstypiska argumentation när han glömmer att nämna Fast kvaliteter i sin(?) artikle i Wiki : rasbiologi, nazism, fara, fara - lyssna ej på den mannen!


Västgötaskolan
Enligt Dag Stålsjö och många västsvenska forskare handlar det hela om en medveten historieförfalskning från Stockholms-Maktens sida, när det gäller hela den svenska historien.

Kanske borde man själv bekosta egna utgrävningar i västra och södra Sverige för att få fram sanningen om den äldre svenska historien. In med utländska forskare och observatörer, danskar, norrmen, islänningar, goter, engelsmen, tyskar, fransmen.
vad som helst, men aldrig folk från Stockholm.

Riksantikvariämbetet har för övrigt fått backa i flera frågor: t ex när det gäller Ale Stenars ålder och ändamål.

Om Stonehenge dateras till 2500f.kr och Ale Stenar till 600 e.kr - it makes no sence. 3100 år - så lång tid lär det knappast ta att flytta en arkitektonisk idé några mil över havet. Bob G Linds teorier låter mer rimliga än Riksantikvarieämbetet. Att fritänkare som Lind, Stålsjö, Stellan Johansson och andra, måste stå på tå för att ens ha rätt att hävda en egen åsikt visar att Sverige är totalitärt samhälle. Alla resurer och rättigheter fördelas av Stockholms-Makten. Svd


Även utgrävningarna i Varnhem visar på allt äldre åldrar än vad Ingers Liljekvist Propagandacentral i Stockholm velat medge.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Goten, du har nämnt Dag Stålsjö i det här sammanhanget. Var ägde debatten rum mellan honom och bland annat Hans Villius, vilken sedan tystnade i sammanbitet vredesmod efter att ha raljerat över Stålsjö genom att läsa innantill ur skämtblaskan "Blandaren". Ägde den rum på Historiska muséet på Linnégatan? Och när? 1983?

Gotiska Klubben sa...

Sorry, vet inte.

Fråga på denna tråd, kanske:

http://princip.motpol.nu/beowulf-berattar-om-de-gamla-goters-mannamod/

Finns en del program på Yuoutube om Svea rikes vagga

Lycka till!

Goten