torsdag 4 september 2008

Det Svenska folklynnet av Gustaf Sundbärg

Keaton, en av de mest bortglömda svenska böcker jag läst heter: Det Svenska Folklynnet av Gustaf Sundbärg. Boken fick mej att förstå att en rad brister i det svenska samhället och hos svenskarna fanns redan för 100 år sedan, ja långt innan dess. Det vill säga: åtskilligt av det man angripit "svensk borglighet" eller Socialdemokratin för, fanns där redan innan.

Gustav Sundbärg var statistiker. Han säger oss inte varför något finns, han konstatterar bara vad som finns och han beskriver dess yttringar mycket noga och väl. Hans mest kontroversiella uttalande: svenskarna emigrerade inte till USA pga av svält och elände, deras största incitament var vantrivsel, samt kulturell, religös och ekonomisk mobbing från Stocholmsmakten och Storbolagen.När jag läser ord som "Brist på nationall insikt" eller Brist på psykologiskt intresse, tänker jag på nutida svenska fenomen som "svenskhat" och att auktoritet har företräde föregår sakfråga och intellektuell kapacitet i Sverige.


Det svenska Folklynnet och Svea Rikes Vagga fick mig att inse att det finns djupgående och mycket gamla strukturella orsaker till den nuvarande svenska bristen på nationalkänsla och självkänsla. Det är just här ångesten skriker inom mig som värst.


Emigrationsutredningen
I början på 1900-talet var Stockholms-makten (stat och storbolag) orolig för att allt för många svenskar emirgrerat till USA, en hel del skatteunderlag försvann ju ur landet. Därför tillsatte något som kallades emigrationsutredning, den skulle undersöka varför utvandringen varit så stor, vad den berodde på, samt att förhindra att fler utvandrade.

En del av denna utreding gavs år Gustaf Sundbärg som publicerade den populära skriften "Det Svenska Folklynnet", bestående av ett flertal aforismer om Sverige, svenskarna, men även om danskar, norrmen och finnar.

Boken finns i sin helhet att läsa på Rubeberg.org, men naturligtvis känns den bäst att läsa i bokform - se antikvariat.net

Det svenska Folklynnet
Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, innehåll
Förord - förord
Inledning - 1
Bristen på psykologi - 8
Bristen på nationell instinkt - 27
- Vår historieläsning - 61
Sverige och Norge - 71
Svensken såsom ekonomiskt verksam - 80
Skandinavismen - 86
Strödda iakttagelser - 100
Svenskarna i Amerika - 116
Den nya tiden - 135


Ref: Behövs nationalstater? oskorei oskorei

Inga kommentarer: