torsdag 26 mars 2009

Anders Kaliff och goterna

Anders Kaliff, professor i arkeologi
vid Uppsala Universitet
Fråga: Enl wiki hävdar du att goterna har ett skandinaviskt ursprung. Kan du utveckla detta?

Svar: "Min tes är i och för sig att bakgrunden till det gotiska folket är delvis komplex, men det råder liten tvekan om att det trots allt finns ett "delursprung" i Skandinavien. En mycket inlytelserik del (elit) inom det gotiska folket bör ha haft en nära kontakt med (eller ursrung i) Skandinavien. I den nämnda boken framför jag dock även hypotesen att det var de intensiva kontakterna över södra Östersjön som fick den gotiska folkgruppen att utvecklas i området kring Oder och Wislas mynningar över tid, inte kanske en regelrätt utvandring. Nu skrevs boken för några år sedan (kom ut 2001), och det material som tillkommit har snarare stärkt ett ännu intensivare utbyte. Jag skulle förutspå att det som i artikeln hänvisas till som konsensusforskning (en skepsis mot ett samband mellan goterna och Skandinavien) snart anses som obsolet forskning." Anders Kaliff

Ref: The article "Gotic Connections. Contacts between eastern Scandinavia and the southern Baltic coast 1000BC-500AD"

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mannen är galen.

Gotiska Klubben sa...

Utveckla, utan invektiv, eller gör som björkarna.

Håkan Liljeberg sa...

Domarringar förekommer främst i ett stråk över södra Sverige: från Östergötland, Öland, blekinge genom Småland till Halland och upp mot Bohuslän och Västergötland, Dalsland. Utbredningen har en tydlig Västlig dominans, men det den största koncentrationen finns vid vissa lokaler i Småland där också treuddar är vanliga. Domarringar finns även i Mälardalen. Fast dessa dommarringar är dock alla resta under vikingatid, vilket då faller utanför den egentliga domarringstraditionen. Åke Hyenstrand menar att domarringar är en "ledfossil för den äldre järnålderns hela gravstruktur". Det är också så som denna gravtyp används i dateringshänseende.
Det ska också sägas att domarringar används som tecken på att goterna ursprungligen kom från skandinavien. Vid de platser i Polen där den gotiska kulturen först uppkom finns domarringar och stenrösen. Gravarna dateras till det första århundradet före kristus vilket betyder att de är yngre än flera av dem som finns i skandinavien.
Järnåldersgravfält i Węsiory - en av de mest mytomspunna platserna i norra Polen.
Kallas ibland för ’det
polska Stonehenge’. Många påstår att platsen
utstrålar unik energi.
I Odry kom man till slutsatsen att Odry var en gammal slavisk begravningsplats från 100-talet e.K. I gravkullarna hittade man prydnader och fat från den romerska tiden. Slaver brukade begrava sina döda genom att bränna deras lik. Urnor med aska grävde man ner i djupa jordhålor. På hålorna lade man en stenhög och runt omkring högarna byggde man en stenring.
Utöver gravar med urnor hittade man i Odry också vanliga skelettgravar - något som tyder på att i samma tid bodde här ett annat folk - Goter.. Består av drygt 140 gravar, 20
gravhögar och 4 domarringar (den största 26 meter i diameter).
Domarringar finns också i Grabowka.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stens%C3%A4ttning
http://wadbring.com/historia/sidor/domarringar.htm
http://www.tjorn.se/innehall/kommuninformation/forvaltningar/kulturochfritid/bkulturb/pilanegravfalt/domarringarnaipilane.4.714009f1166d400b598000236.html
http://arkland.wordpress.com/2008/04/06/standigt-denna-domarring/
http://www.vastsverige.com/Templates/Product.aspx?id=55077&epslanguage=no&prodId=44878
http://www.polen.travel/sv/arkeologiska-minnesmarken/arkeologiska-fynd-fran-megalittiden/
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Stone_circle_%28Iron_Age%29

Håkan Liljeberg sa...

Domarringar förekommer främst i ett stråk över södra Sverige: från Östergötland, Öland, blekinge genom Småland till Halland och upp mot Bohuslän och Västergötland, Dalsland. Utbredningen har en tydlig Västlig dominans, men det den största koncentrationen finns vid vissa lokaler i Småland där också treuddar är vanliga. Domarringar finns även i Mälardalen. Fast dessa dommarringar är dock alla resta under vikingatid, vilket då faller utanför den egentliga domarringstraditionen. Åke Hyenstrand menar att domarringar är en "ledfossil för den äldre järnålderns hela gravstruktur". Det är också så som denna gravtyp används i dateringshänseende.
Det ska också sägas att domarringar används som tecken på att goterna ursprungligen kom från skandinavien. Vid de platser i Polen där den gotiska kulturen först uppkom finns domarringar och stenrösen. Gravarna dateras till det första århundradet före kristus vilket betyder att de är yngre än flera av dem som finns i skandinavien.