måndag 2 mars 2009

där blåsippor växer...Där blåsippor växer kallar jag mitt hemland.
Blond och blåögd kallar jag mitt hemland.
Där vänskap odlas, var helst blåsippor växer,
dit ska jag emigrera, hem igen...
Varje del av Sverige mer svenskt än Sverige.
Jämtar, goter, kufar, alla dessa folkslag:
små eldsken av en tid som brann
...å, koltrastsång,
hällristning i mitt hjärta!


dödsdikter

Inga kommentarer: