fredag 23 maj 2008

Sucka ljuvt i mitt öra

Det låter som koltrastssång
dessa smeksamma ljud
du suckar mot mitt öra.

Alla våra suckar, kommer de
från samma ursrungssuck,
från samma stön av längtan
efter just Kärlekens suck?

- Sucka ljuvt i mitt öra
längst hela Djurgårdsbrunnkanalen,
och jag ska viska dej en sång
dina suckar alltid kommer minnas!