torsdag 17 april 2008

dans


hennes första danssteg
hämtade sin kraft
ur ett leende

Inga kommentarer: