onsdag 24 juni 2009

Getica - Om goternas ursprung och bedrifter

"Kampen om fortiden er en kamp om identitet" Lotte Hedeager

Texter ur Getica, Jordanes, år 551
© Andreas Nordin, Atlantis förlag, 1997

Nedan texter från Getica innehåller essenen av Jordanes berättelse om goternas ursprung och utvandring från Scandza. Getica är den enda källskrift som finns bevarat om goternas skandinaviska ursprung. Jmf Tacitus
samt Gotiska Biblioteket

/Gotiska Klubben
Det folk vars ursprung - §9
I den bortsersta delen av västra Oceanen finns en annan ö som kallas Thule, om vilken den mantuanske skalden (ref) säger bland annat: "dig må det bortersta Thule (ref) tjäna" (rad 32)
Det vidsträckta havet har även i sin arktiska, det vill säga norra del, en stor ö vid namn Scandza (ref), om vilken jag med Herrens hjälp skall säga något. Det folk vars ursprung du fordrar att få reda på har kommit, liksom en frambrytande bisvärm, till Europa ifrån skötet av denna ö. Hur och på vilket sätt det har skett, skall jag med Guds nåd förklara i det följande.Liksom citronträdets blad - §16
Låt mig nu återvända till ön Scandza, som jag lämnade ovan. Ty om denna ö säger Claudios Ptolemaios (ref), som förträffligt beskrivit jordens krets, i sitt verks andra bok: "I Ocianens norra del är belägen en stor ö, vi namn Scandza. Den är långsträckt och sluter sig samman med buktande sidor liksom citronträdets blad.Codanska bukten

Även Pomponius Mela (ref) säger att ön är belägen i den codanska bukten (ref), mot vars stränder Oceanens vågor svalla.

Passing of the great race
Mitt emot Weichsel - §17
Ön ligger mitt emot mynningen av floden Weichsel (ref), som rinner upp i samatiska bergen och mynnar med tre fåror i det nordliga havet inom synhåll från Scandza. Floden utgör en gräns mellan Germanien och Skytien, Ön har i öster en mycket stor sjö i jordkretsens sköte, varifrån Vagusfloden, uppkommen liksom ur en buk, svallande mynnar i havet. På västra sidan omges ön av det omätligt stora havet. I norr omsluts den likaledes av samma ofantliga och ofarbara hav, från vilket liksom en arm utgår och bildar det germanska havet i form av en utdragen bukt.

Många öar, som vargar springer till - §18
Det uppges även ha små men många öar, som vargar springer över till när havet frusit på grund av mycket stark köld, och där blir de blinda sägs det. Dessa trakter är sålunda inte blott ogästvänliga för människor utan även bistra för vilddjur.

Oavbrutet dagsljus - §19
Men på ön Scandza, som jag nu talar om, bor många olika folkstammar, låt vara att Ptolemaios nämner endast sju av dem.Honungsalstrande bin finns ingenstans på grund av alltför stark köld. På norra sidan av ön bor Adogit.(ref)(ref)Man berättar om dem att de vid midsommartid i fyrtio dagar och nätter kring vintersolståndet inte har något dagsljus.


Pendlar mellan sorg och glädje - §20
Till följd av detta förhållande pendlar man mellan sorg och glädje och ön är därvidlag olika andra, både på gott och ont. Vilken är då orsaken? Under de långa dagarna ser de solen återvända österut längs horisonten, men under de korta dagarna ser de solen på ett annorlunda sätt, då den löper genom de sydliga himmelstecknen. För oss ser solen ut att gå upp ur djupet, men för dem sägs den gå runt längs horisonten.

Screrefennae och Suehans - §21
På denna ö finns också ett folk som kallas Screrfennae, vilka inte söker sin näring av spannmål, utan lever av köttet från villebråd och fågelägg. Så stora djurkullar föds i träskmarkerna där att de både förökar stammaen och ger folket dess lystmäte. Ett annat folk, som kallas Suehans, finns också på ön, och liksom thyeingarna använder de sig av utmärkta hästar. Det är också detta folk, som med sina indirekta handelsförbindelser med många andra folkstammar, skickar mörkblåa pälsar till romarnas nytta och tjänst. berömda för sina pälsars vackra mörka fär klär de sig på det rikaste sätt, fastän de lever fattigt.

Bergio, Hallin, Gauthigoth - §22
Därefter följer en rad olika folkstammar: Theutes, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, vilka allesamman bor på bördiga slättmarker. Fördenskull drabbas de av andra stammars fientliga angrepp. Sedan följer Athelmil, Finnaithae, Fervir, Gauthigoth, en grym folkstam och mycket benägen till krig. Därnäst kommer Mixi, Evagre, Otingis. alla dessa bor, liksom vilddjur i uthuggna hål i klippor, vilka de nyttjar som befästa skansar.

Ostrogothae, Raumarici, Finni - §23
Utanför dessa bor Ostrogothae, Raumarici, Aeragnaricii och de blida Finni, som är mer saktmodiga än alla andra inbyggare i Scandza. De senare har sina jämnlikar i Vinoviloth. Suetidi är kända för att vara resligare än övriga inom detta folk, fastän även Danerna, som är av samma ursprung som Suetidi, har förmått att från sina egendomar fördriva Herulerna, vilka gör anspråk på att anses vara resligare än alla andra stammar i Scandia.

Grannii, Rugi, Ranii - §24
Samma kroppsväxt har också Grannii. Augandzi, Eunixi, Taetel, Rugi, Arochi och Ranii, vilkas kung för inte så länge sedan var Rodvulf (ref), som föraktade sitt rike och sökte hägn hos östgoternas kung Teoderik, vilket han också fick. Dessa folkstammar är kraftigare till kroppen och frimodigare till sinnet än germanerna, och de brukade strida med vilddjurs raseri.


Som ur ett folkstammars moderssköte - §25
Det berättas att goterna en gång utvandrade med sin kung Berig (ref) från denna ö, liksom från en verkstad, där folk skapas, eller som ur ett folkstammarnas moderssökte. Så snart de stigit i land från skeppen, namngav de genast landet. Än i dag finns en plats, sägs det, som kallas Goticscandza (ref).


De färdades på tre skepp - §94-95
Du torde komma ihåg att jag i inledningen sade att goterna vandra ut ur ön Scandzas sköte och att de färdades på blott tre skepp till Oceanens hitre strand, det vill säga Gothiscandza. (95) Av dessa tre skepp var ett långsammare än de andra -något skepp brukar ju bli efter - och därav kommer namnet gepider, det sägs att getts åt nämnda folk. Ty på deras modersmål heter senfärdig "gepanta".

Samt:

Gapt - §79
Av dessa heroer var, enligt vad goterna själva berättar i sina sägner, den förste Gapt, som födde Hulmul
Herulernas folk - §117

15 kommentarer:

Anonym sa...

Dags att köpa
"Om Goternas ursprung och bedrifter".

Gotiska Klubben sa...

Absolut. Den borde finnas i skolundervisningen.
Min bibel.
Min identitet.
Min favorit.

Läs gärna Goterkällan - skriven av en kunnig man, Ingmar Nordgren, som mobbats av svenska universitet men som alltmer börjar bli en internationell auktoritet på goterna.

Tack för visiten!

Anonym sa...

Ja, jag har Goterkällan stående i min bokhylla. Jag har läst delar av den. Den är mycket intressant, men lite trögläst.

Gotiska Klubben sa...

Jo visst, men den innehåller så mycket spännande och tvärvetenskapliga förklaringsgrunder att den nära nog är omistlig.

Nordgrens tankegångar om de olika skandinaviska folkslagens gemensamma kult är fantastiskt, tycker jag.

Ingmar Nordgren har skrivit en annan spännade sak. Han påstår att bilden högst upp på Sparlösastenen. är en avbild av Teodoriks mausoleum i Ravenna.

Anonym sa...

Jag har många böcker jag vill läsa. Goterna har hög prioritet, så jag får väl ge mig på Goterkällan igen.
Den här är också läsvärd:
http://www.runaraven.com/index.php?main_page=product_info&products_id=63

Gotiska Klubben sa...

Tack för tipset. Ska köpa den nästa gång goterna börjar gnaga inom mig.

noterad sa...

Vad söta ni är - det är ju bara en samling myter och fantasier alltihop!
Att ni inte läser historia istället, det finns ju hur mycket som helst av våra seriösa och välutbildade yngre forskare.

Gotiska Klubben sa...

De som förnekar "gotiskt delursprung från Skandinavien" ägnar sig snart åt obsolet forskning, enligt proffessor Anders Kaliff vid Uppsala Universitet.

Noterad, skriv inga fler inlägg. Du tillför inget.

Anonym sa...

Vad lustig du är noterad. Jag har studerat historia vid universitetet i flera år.

1) Du har fel i sak. Jag talar nu om vetenskap och rationalitet.

2) Du kanske tror på de moderna myterna om hur upplysta moderna människor är. De moderna myterna om "framsteg" och "upplysning" är dock inte mina myter. Men du får tro på vilken samling fantasier och barnsagor du vill.

Anonym sa...

Kan rekommendera en gotisk poesibok där en fiktiv gotisk bard berättar goternas historia. Den är baserad på den verkliga historien men innehåller naturligtvis överdrifter och dylikt som ju alltid barder tyar till för att få en god historia. Den har också en notdel som talar om vad som är verkligt och vad som är fiction. Klart läsvärd. Arthur A Jones och Robin Weismmann " The Goths: Children of the storm" på Amazon.

Teoderik

Gotiska Klubben sa...

Toedorik, tack för det! Har hört om The Goths: Children of the storm" av en västgöte som hjälpt till med källhänvisningar och råd. Visste inte att den redan hade kommit ut. Ska blir kul att läsa. Ska lägga upp något om denna bok snart.

Arthur A. Jones Robin Weisman

Anonym sa...

Vill ju inte vara petig men det heter den enda, inte ända. Men det blev ju lite kul.
rim

Gotiska Klubben sa...

tack rim, no more fun

Anonym sa...

Helt rätt!

Unknown sa...

Jag är inte gotlänning eller inte heller nån ättling till någon got. Jag har utomeuropeiskt påbrå men för mej är det en självklarhet att goterna har en ursprunglig koppling till Gotland. Polen, Ukraina, Italien, Spanien är förstås också viktiga delar av deras historia, men helheten är viktig däribland Skandinavien. I de spanskspråkiga länderna är det en självklarhet att goterna har någon koppling till Gotland och Skandinavien.

Hursomhelst: jag skulle gärna köpa böckerna Getica och Gotikerkällan. Vet någon vart de finns att köpa över nätet? Jag har svårt att hitta dem