torsdag 7 maj 2009

I rus jag skrev

I Rus jag skrev

Om mina sångers verser flyga
för tygelöst och djärvt för er,
betänk, det var i Rus jag skrev.

Om mina versers prakt av bild och tanke
om mina versers prakt behagar er,
betänk, det var i Rus jag skrev.

Med nyktert huvud har jag också diktat
men utan klang och utan rytm och välljud,
ty det var ej i Rus som skrev.

Då jag var nykter, var jag tom och fattig,
jag vände åter till det rika ruset,
och sedan allt i Rus, i Rus jag skrev.Hafez, 1320-1390, tolkning, Erik Blomberg, 1918, Boniers

Inga kommentarer: