tisdag 21 april 2009

ITÉ


Gå, mina sånger, sök de ungas beröm
och de otåligas.
Rör er enbart bland dem som dyrkar perfektion.
Sök alltid att stå i det hårda Sofokleiska ljuset
och tag glatt emot alla sår, det ger.
Ezra Pound 1885-1972
På engelska: ITÉ
Översättning: Johannes Edfeldt.
Modifiering och förvanskning, Runa Goterman


Inga kommentarer: