tisdag 21 april 2009

Musik: statyers andedräkt

Musik: statyers andedräkt. Kanhända:
bilders stillhet. Språk, där språken
sluta; tid,
som lodrät står i förlorade hjärtans riktning.
Känslorv- för vem? Förvandling
av känsla - till vad. Till hörbart landskap.
Gåta: musik. Du hjärttas rum
som växer från oss. Vårt innersta jag som oss övermäktigt
vill tränga sig ut - heliga avsked
då det inre står omkring oss
som fjärmaste fjärran, som andra
sidan av luften:
rent,
ofantligt,
ej mer beboligt.


Rainer Maria Rilke 1875-1926
Tolkning, Johannes dfeldt
Modifiering och förvanskning,(endast ett enda kommatecken i denna dikt)
Gotiska Klubben


Inga kommentarer: