torsdag 28 maj 2009

Från Tacitus till Jailbird Singers

Sina gudar håller de inte instängda bakom väggar. Inte heller låter de dem anta mänskliga anletsdrag. Lundar och skogsdungar inviga de för heligt bruk. Och med namnen på sina gudar benämna de det hemlighetsfulla som blott deras vördnad låter dem skåda.

Tacitus, Germania, kap 9Inga kommentarer: